Wielkopolskie Centrum Biznesu

Więcej niż biuro rachunkowe

Zajmujemy się kompleksową obsługa firm. Świadczymy usługi z zakresu: księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego, gospodarczego, prawnego, optymalizacji podatkowej, windykacji nalezności oraz pozyskiwaniem dotacji z funduszy europejskich

więcej
image01

Zarządzaj z nami swoim biznesem

To proste

Powierz nam swoje problemy, a my znajdziemy optymalne rozwiazanie. Przeprowadzimy audyt finansowy i podatkowy oraz przedstawimy możliwe scenariusze, korzyści z ich wdrożenia oraz dalsze kierunki rozwoju

więcej
image02

Rewolucja w prowadzeniu biznesu

Dokonaj optymalizacji i oszczędzaj

Chcemy, aby nasi klienci odnosili korzyści z wdrażania przemyślanych strategii podatkowych. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka może być zainwestowana w dalszy rozwój biznesu - nasi doradcy świadczą pełen wachlarz usług polskim firmom.

wiecej
image03

Oferujemy pełen pakiet usług

Szczegółowa wiedza specjalistyczna, praktyczne doświadczenie i dostęp do najlepszych rozwiązań problemów biznesowych sprawiają, że świadczymy najbardziej profesjonalne usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego i biznesowego oraz innych usług

service 1

Księgowość

Prowadzimy księgowość dla firm jednosobowych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych

service 2

Kadry i płace

Przygotowujemy umowy o pracę i cywilnoprawne, naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy deklaracje do ZUS-u, prowadzimy teczki pracowników. Informujemy o obowiązakch wynikających z zatrudniania pracowników.

service 3

Doradztwo gospodarcze

Wspieramy przedsiębiorców w planowaniu inwestycji, przeprowadzamy restrukturyzacje przedsiębiorstw, pomagamy w optymalizacji procesów. Pomagamy w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych oraz w poszukiwaniu inwestorów.

service 3

Optymalizacja podatkowa

Celem usługi optymalizacji podatkowej jest wskazanie ram prawnych i organizacyjnych zapewniających możliwie najniższy poziom opodatkowania przedsiębiorcy.

service 3

Windykacja należności

Oferta windykacji obejmuje m.in. wysyłanie ostatecznych wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów, prowadzenie postępowań sądowych oraz poszukiwanie majątku dłużnika.

service 3

Wirtualne biuro

Umożliwi wskazywanie adresu, jako adresu korespondencyjnego dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na drukach firmowych, wizytówkach, stronie internetowej, ofercie handlowej.

Szczegóły oferty

Poznaj zalety współpracy z nami i szczegóły konkretnych usług

Księgowość

Prowadzimy księgowość dla firm działających, jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z o.o. W zależności od potrzeb Klientów oferujemy obsługę księgową w pełnym zakresie. Dla rozpoczynających dzialalność gospodarczą oferujemy bezpłatną pomoc w wypełnianiu formularzy rejestrowych do Urzędu Miasta,Gminy,Urzędu Skarbowego, GUS, ZUS konsultacje i doradztwo (m.in.pomoc przy wyborze formy opodatkowania) rejestrację w urzędach skarbowych i ZUS pomoc w zakupie i wdrożeniu oprogramowania finansowego

Ryczałt

 • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym

 • prowadzenie wykazu środków trwałych

 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

 • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT

 • sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego PIT-28

Nawiązując współpracę z naszym biurem, podpisują Państwo umowy oraz pełnomocnictwa. Od tej chwili Wielkopolskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. przejmuje na siebie odpowiedzialność za sprawy księgowe, prowadzi w imieniu klienta kontakty z US oraz ZUS, przejmuje i obsługuje kontrole podatkowe w swojej siedzibie. Ponadto każdy klient otrzymuje dostęp do indywidualnych 2 specjalistów, którzy utrzymują z klientem bezpośredni kontakt, pomagając mu i jego kadrze w sprawach księgowych i płacowo-kadrowych.

KPIR

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty)

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów

 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy

 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT

 • sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L)

Każdy klient otrzymuje bezpłatnie dostęp do specjalnego pulpitu menadżera, dzięki któremu z każdego miejsca na świecie posiada dostęp do danych na temat swojej firmy (finansowych, kadrowych, handlowych) poprzez przeglądarkę internetową. Po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera mamy dostęp m.in. do: analiz zasobów magazynowych, analiz przychodów i kosztów wg kontrahentów i towarów, raportów płatności, raportów wierzycieli i dłużników, struktury wiekowej należności i zobowiązań, itp.

Księgi rachunkowe

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty)

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów

 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy

 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT

 • sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L)

Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości obsługę księgową wraz z bezpłatnym dostępem do Pulpitu Menadżera z informacjami o finansach ich firm. Oferujemy również rozbudowane analizy i różne struktury współpracy.

Obsługa kadrowo-płacowa

Przygotowujemy umowy o pracę i cywilnoprawne, naliczamy wynagrodzenia dla pracowników, sporządzamy deklaracje do ZUS-u, prowadzimy teczki pracowników, sporządzamy PITy-11. Udzielamy wskazówek w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudniania pracowników..

Obsługa kadrowa obejmuje min:

 • sporządzanie umów o pracę

 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)

 • prowadzenie akt osobowych pracowników

 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników

 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • sporządzanie świadectw pracy

Obsługa płacowa obejmuje min:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych

 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych

 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych

 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika

 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT)

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)

 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40)

Doradztwo gospodarcze

Oferujemy usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich stabilny rozwój. Wspieramy Klientów w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym, pomagamy zmierzać się z wyzwaniami związanymi z przeprowadzaniem transakcji i restrukturyzacją.

Zakres usług:

 • Optymalizacja procesów biznesowych

 • Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym

 • Biznes plany i modelowanie finansowe

 • Dotacje z UE i innych funduszy

Wspieramy przedsiębiorców w planowaniu inwestycji, przeprowadzamy restrukturyzacje przedsiębiorstw, pomagamy w optymalizacji procesów. Pomagamy w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych oraz w poszukiwaniu inwestorów.
Indywidualnie ustalamy potrzeby i oczekiwania klientów, przedstawiamy zagrożenia i kierunki rozwoju branży, w której działa klient.

Doradztwo podatkowe

Podstawową zasadą usług świadczonych doradztwa podatkowego jest wprowadzanie oszczędnych podatkowo struktur i metod finansowania działalności oraz lepszych procedur kontrolnych i udoskonalonych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Zakres usług:

 • Bieżące doradztwo podatkowe

 • Optymalizacje podatkowe

 • Ceny transferowe

 • Audyt podatkowy

 • Kontrola skarbowa i podatkowa

 • Interpretacje podatkowe

Wierzymy, że odpowiedzialne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi przyczynia się do pozytywnych zmian w organizacji. Chcemy, aby nasi klienci odnosili korzyści z wdrażania przemyślanych strategii podatkowych. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka może być zainwestowana w dalszy rozwój biznesu. VAT, CIT, PIT, ceny transferowe, cło, akcyza, podatek od nieruchomości, optymalizacje i planowanie podatkowe, a nawet doradztwo HR - nasi doradcy świadczą pełen wachlarz usług polskim firmom

Windykacja należności

Atuty:

 • Nie pobieramy żadnych opłat stałych, wstępnych ani abonamentowych

 • Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot

 • Koszty windykacji zostają odzyskane od dłużnika

 • Kredytujemy koszty zastępstw procesowych

Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów z całej Polski. Oferujemy pełen pakiet usług, m.in: wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, wnioski egzekucyjne, protokoły nieściągalności itp.
Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciele mogą żądać od dłużnika rekompensaty za wszelkie koszty odzyskiwania należności. Oznacza to, że faktyczne koszty wynagrodzenia, zostają zapłacone przez dłużnika!

Wirtualne biuro

Atuty:

 • adres do rejestracji firmy

 • możliwość wykorzystania adresu na pieczątce, wizytówce, stronie internetowej

 • skanowanie i przesyłanie mailem dokumentów przychodzacych na adres firmowy

 • przesyłanie otrzymanej dokumentacji na wskazany adres

Wirtualne biuro to rozwiązanie nowoczesne, wygodne i tanie pozwalające osiągać zamierzone efekty. Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i szybką obsługę. Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie prowadzenia biur wirtualnych. Oferujemy to co niezbędne do rejestracji, jak i prowadzenia firmy. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania, finansów, prawa, doradztwa personalnego oraz spraw organizacyjnych, które w znaczny sposób usprawnią działanie Twojej firmy.

W ramach usług otrzymujesz indywidualnego księgowego oraz doradcę finansowego, którzy odpowiedzą na skomplikowane pytania

Zamów

Zalety współpracy?

Poznaj niektóre z zalet współpracy z nami

"Odpowiedzialność za za prawidłową księgowość oraz obliczanie zobowiązań podatkowych ponosi biuro rachunkowe. Ty zamiast siedzieć w papierkach zajmujesz się swoim biznesem"

"Do dyspozycji otrzymujesz indywidualnego specjalistę, który prowadzi Twoją księgowość, odpowiada na Twoje pytania, podpowiada możliwe rozwiązania i najlepsze możliwości wyboru oraz skutki podatkowe tych działań. W ramach umowy otrzymujesz również indywidualnego doradcę finansowgo, który pomoże przygotować ważne dokumenty, pomoże w wypełnieniu dokumentów do banku, np. o kredyt, przeprowadzi analizy, stworzy biznesplan."

"Finanse pod kontrolą przez cały czas - 24 godziny na dobę, dzięki pulpitowi menadzera, w którym sprawdzisz stan księgowania Twoich dokumentów, sprawdzisz wysokość podatków, stan rozrachunków oraz najważniejsze wyniki finansowego firmy."

Cennik

Ryczałt

 • od 79 zł
 • do 10 dokumentów
 • Do dyspozycji klienta indywidualny księgowy oraz doradca finansowy
 • Doradztwo gospodarcze i optymalizacja podatkowa w cenie
Zamów

KPiR

 • od 99 zł
 • do 15 dokumentów
 • Do dyspozycji klienta indywidualny księgowy oraz doradca finansowy
 • Doradztwo gospodarcze i optymalizacja podatkowa w cenie
Zamów

Księgi handlowe

 • od 199 zł
 • do 5 dokumentów
 • Do dyspozycji klienta indywidualny księgowy oraz doradca finansowy
 • Doradztwo gospodarcze i optymalizacja podatkowa w cenie
Zamów

Podane ceny są cenami netto. W celu uzyskania pełnego cennika zawierającego ceny usług księgowych, usług kadrowo-płacowych, oraz pozostałych skontaktuj się z nami lub wyślij zapytanie. .

Odwiedź nas lub wyślij zapytanie

Nie zwlekaj - skontaktuj się już dziś i sprawdź naszą ofertę i aktualne promocje

Nawiązując współpracę z naszym biurem, podpisują Państwo umowy oraz pełnomocnictwa. Od tej chwili Wielkopolskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. przejmuje na siebie odpowiedzialność za sprawy księgowe, prowadzi w imieniu klienta kontakty z US oraz ZUS, przejmuje i obsługuje kontrole podatkowe w sowiej siedzibie. Klient zajmuje się prowadzeniem swojego biznesu.

Każdy klient otrzymuje bezpłatnie dostęp do specjalnego pulpitu menadżera, dzięki któremu z każdego miejsca na świecie posiada dostęp do danych na temat swojej firmy (finansowych, kadrowych, handlowych) poprzez przeglądarkę internetową.

Ponadto każdy klient otrzymuje dostęp do indywidualnych 2 specjalistów, którzy utrzymują z klientem bezpośredni kontakt, pomagając mu i jego kadrze w sprawach księgowych i płacowo-kadrowych.

Zapraszamy

Przyjdź do nas - zacznij oszczędzać i rozwijać się już dziś

Loading map...

Wyślij zapytanie - skontaktujemy się i przedstawimy ofertę

Wprowadź swoje imię.
Proszę wprowadź poprawny adres e-mail.
Proszę wprowadź swoje pytanie.

Cypriana Godebskiego 33, 63-400 Ostrów Wielkopolski

biuro@centrum-biznesu.pl

+48 570 683 683

+48 62 580 21 71

Znajdź nas w społeczności